שיפוץ אמבטיה

שיפוץ מקלחת היא עבודה יקרה יחסית מבין עבודות השיפוץ וגם מורכבת מעבודות שונות עד קבלת המקלחת במצבה המוגמר.

בשלב הראשון של העבודה יבוצע פירוק של כל הכלים הסניטריים לרבות אריחי הקרמיקה המצפים את הקירות והרצפה. כל הפסולת המופנה תפונה למכולת פינוי. לאחר פינוי כל הפסולת יבוצע איסוף החול הקיים מתחת לריצוף הישן לתוך שקי חול והכנה לשלב עבודות האינסטלציה.

בשלב השני יגיע האינסטלאטור ויבצע את עבודות האינסטלציה הכוללות התקנת תשתיות המים עבור כיורים, מקלחת, אמבטיה ושירותים במקומות שנקבעו מיקום נקודות המים. התקנת צינורות ניקוז כולל שיפועים תקניים עבור המקלחת, כיורים ושירותים ומיקום קופסאות ביקורת ברצפה וחיבור לקו הניקוז הראשי הקיים בבית. לאחר התקנת כל התשתיות יבוצע ביטון יסודי של הצינורות הרלוונטיים.

בשלב השלישי יבוצע תיקון וישור הקירות בטיח כהכנה לעבודת הריצוף. ביצוע רולקות במפגש בין הקירות לרצפה ולאחר יבוש מלא של אלה יבוצע איטום יסודי של הרצפה והקירות בחומר איטום מתאים בשתי שכבות.

לאחר יבוש סופי ומלא של חומר האיטום יתבצע השלב הרביעי – הריצוף. נמלא את רצפת המקלחת המשופצת בחול עד הגובה המתאים ויבוצע ריצוף הכולל שיפועים מתאימים לעבר נקודות ניקוז המים לפי התוכניות שנקבעו לשיפוץ חדר האמבטיה. הקירות יבוצעו אחרי סיום ריצוף הרצפה. בסיום כל עבודת הריצוף נמלא רובע בפוגות שבין האריחים.

בשלב החמישי יצבעו הקירות שמעל אריחי הקרמיקה והתקרה בצבע מתאים נגד עובש.

לאחר סיום העבודות יותקנו הכלים הסניטריים החדשים. מקלחון, אמבטיה, כיורים לרבות הברזים ואסלות במקומם החדש.

התקשרו למעין אברם קבלן שיפוצים התקשרו למעין אברם קבלן שיפוצים
התקשרו למעין אברם קבלן שיפוצים